odp

#3465

Anonim

art 29a ust 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

“W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o któ-rej mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powin-na odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosz-tach budowy lokalu.”

jedyny problem może stanowić to że przy twojej umowie obowiązuje brzmienie z roku podpisania umowy a tego nie znam ale być może ten zapis się nie zmienił.
Zużycie budynku nie jest ważne bo amortyzację opłacasz w stawce bazowej czynszu natomiast co do malowania to niestety z zapisów umowy najmu przeważnie zawsze wynika że trzeba przywrócić lokal do stanu wynikającego z protokołu z/o.

Co do niechęci wypłacenia po aktualnym wskaźniku odtworzeniowym nie dajcie się nabierać. Od nowego Partycypanta i tak wezmą po bieżącym.