odp

#3453

Anonim

ze słownika strony:

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA – kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

podejrzewam że piszesz o partycypacji która w przepisach wynosi do 30% kosztów wybudowania m2