odp

#5121

Anonim

“Czy WTBS spełni warunki umowy najmu i wypłaci nam kaucję w terminie nie przekraczającym miesiąca?
Co z partycypacją jeśli WTBS będzie szukać następnego partycypanta miesiącami…?”
Pierwsze pytanie odpowiedź powinna brzmieć tak, co do drugiego to zgodnie z przepisami mają na to 12 miesięcy.
Zobacz art. 29a ust 4.

art. 29a
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.