odp

#5107

Anonim

Zmniejszyć uważam, że nie – możesz spróbować napisać podanie o zaliczenie kosztów remontu na poczet czynszu ale nie gwarantuje Ci, że TBS się zgodzi.
Jeżeli mieszkanie zostało przejęte w stanie “do remontu” to na takie mieszkanie się zgodziłeś/aś.
Nie wiem jaki zakres remontu chcesz przeprowadzać ale wymiana podłogi, pomalowanie ścian, czy zmiana terakoty, to raczej wymiana ze względu na zużycie.

USTAWA
z dnia 21 czerwca 2001
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Art. 6d.
Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Wartość odtworzeniowa liczona jest zawsze wg obowiązujących wskaźników i inaczej się jej nie przelicza.