odp

#5085

Anonim

Dla tego przykładu jeżeli partycypację wypłacili Ci do 31.03.2015 r. to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra jaki powinien być zastosowany to kwota 3.720,00 zł, natomiast jeżeli zwrotu dokonano po 01.04.2015 r. to już według stawki 3.631,00 zł.