odp

#5078

Anonim

Jeżeli masz tylko kwotę ogółem to zrób tak
X * 100 / 15 = Y
X – kwota partycypacji wpłaconej
Y – kwota za całość mieszkania (100%)

Y / m2 mieszkania (z umowy) = Z
Z – cena jednego 1m2 od którego była wyliczana partycypacja

i teraz jeżeli załóżmy że wpłaciłeś kwotę 30.000zł przy mieszkaniu 50 m2 to:
X = 30.000 zł
30.000 zł * 100 / 15 = 200.000 zł
Y = 200.000 zł
200.000 zł / 50 m2 = 4.000 zł

W tym przypadku zakładając, że kwota odtworzenia jednego metra wynosi 3.720 zł, otrzymał byś tylko to co było wpłacone.