odp

#4532

Anonim

To jest bardziej zabezpieczenie przed zamieszkaniem kogoś kto nie spełnia warunków wymienionych w ustawie.
Ale nie twierdze że zapis jest na tyle jasny że nie chodzi o to o czym piszesz, czyli o narzucanie woli.
Jeżeli jednak TBS wskaże ci najemcę i zawrze z nim umowę najmu to w jaki sposób rozwiążesz umowę o partycypację skoro warunkiem jej rozwiązania będzie rozwiązanie umowy najmu a tu nie będziesz miał nic do gadania?
Coś tu może być nie tak.