odp

#4467

Anonim

Gdzie znalazłeś ten przepis?
W ustawie jest napisane nie więcej niż 30%.
Przy ustalaniu TBS ma wolną rękę w zależności od posiadanych środków własnych.