odp

#4357

Anonim

i tu też zaznaczyć trzeba, że to że wskaźnik wzrasta nie obliguje TBS do podwyżki. To jest określenie maksymalnego czynszu za m2. U mnie w mieście różnice wahają się od 7,90 do 11,35 w zależności od kredytu i kosztów utrzymania budynku.