odp

#4065

Anonim

Jeżeli to TBS to powinno być to naprawione przez poprzedniego najemcę lub jeżeli mu się nie chciało naprawione przez TBS ze środków potrąconych z kaucji/partycypacji.
Jeżeli te rzeczy nie będą wymienione/naprawione żądaj obniżenia wpłaconej kwoty partycypacji do wysokości kosztów związanych z naprawą wymianą.
Na protokole przekazania wnoś uwagi co do stanu poszczególnych elementów.