odp

#4001

Anonim

co znaczy topnieje?

art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów:

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Jeżeli zatem wpłacona kaucja była w kwocie załóżmy 9zł dwa lata temu a w tym roku czynsz wynosi 11zł to kaucja wypłacana jest po bieżącej stawce czynszu a od różnicy naliczany jest podatek do US. Nie działa to w drugą stronę.