odp

#3812

Anonim

Myślę, ale nie jestem pewien, że dopóki wspólność małżeńska trwa każdy małżonek działa w imieniu drugiego.
Problem może być jeżeli umowa jest zawarta z obojgiem ale wymieniając zarówno jednego jak i drugiego współmałżonka z imienia nazwiska nr PESEL, wtedy zapewne TBS będzie się upierał o podpis.
Może zwrócić się do TBS o zmianę strony umowy?