odbiór

#3322

Anonim

Nadzór budowlany sprawdza blok pod kątem parametrów technicznych oraz p-poż. Obiór bloku przeprowadza sam Zamawiający i sprawdza Wykonawcę czy wywiązał się z umowy. Na koniec spisywany jest protokół odbioru i na podstawie tego Zamawiający może dochodzić zapłaty za wykonane prace.

Do póki blok nie jest odebrany właścicielem nieruchomości jest Wykonawca i nie sądzę, aby zgodził się na udostępnienie bloku osobą obcym, które podczas tzw. adaptacji mogą zniszczyć jego pracę lub co gorsza ulec wypadkowi.

Wcześniejsze posty nie mają na celu podburzanie, a jedynie zwrócenie uwagi na pewne kwestie prawne i techniczne, które kłucą się z informacjami udzielanymi przez TBS.

Osoby nie będące w branży budowlano-inżynieryjnej nie mają bladego pojęcia o powszechnie obowiązujących przepisach (zwłaszcza BHP) oraz procedurach.

Podkreślę raz jeszcze, że większość informacji, które podaję pochodzą od samego Wykonawcy i jak na razie sprawdzają się w 100%. Proponuje prześledzić korespondencję od samego początku i porównać datę postów z zawirowaniami na budowie + stanowisko TBS na dany dzień.

P.S.
Czekam z niecierpliwością do 18-go kwietnia.