..nie wspomniałem jeszcze o BGK….

#5485

Anonim

ano wspomniał Pan,wspomniał,

proszę sobie przypomnieć temat z dnia 02 listopada br. Wykup TBS – petycja,”Propozycja warunków wykupu” /p-kt 8/.

ż się posłużę cytatem z Mrożka:
„Nie grają,bo zagrają,a jakby grali,toby nie mogli zagrać”Tak to mniej więcej wygląda ta Pańska manipulacja.Bardzo już Panu dziękujemy za tę przebogatą spuściznę,dalsze propozycje proszę kierować bezpośrednio do Komisji Infrastruktury w Sejmie,oczywiście z poparciem własnego zaplecza.Proszę nie odpisywać.