musimy ułożyć petycję

#5496

Anonim

..”nad projektem..” – to się nazywa p e t y c j a ?

Petycja jest prośbą wnoszoną do władz,jej celem jest skłonienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie,lub podjęcia oczekiwanej przez zainteresowanego decyzji”.

Wniosek jest propozycją rozwiązania jakiegoś problemu we wskazany przez wnioskodawcę sposób,czy podjęcie decyzji,której treść wnioskodawca sugeruje”.

/Ustawa z 11 lipca 2014 r./

Myślę,że powinniśmy ułożyć petycję powołując się na Konstytucję /w całym tego słowa znaczeniu/.