Krakowskie TBS – cesja partycypacji

#1679

Anonim

Proszę o podpowiedź osoby, które odstąpiły partycypację w KTBS:
1. Czy cesja partcypacji ma formę aktu notarialnego?
2. Ile kosztuje cesja u notariusza?
3. Jak bezpiecznie przejąć odstępne za cesję?
4. Czy odstępne zawiera kwotę partycypacji, która zostanie przeksięgowana przez TBS na nowego partycypanta czy TBS wypłaca ją dotychczasowemu partycypantowi?
5. Czy przy zbyciu partycypacji korzystaliście z pośrednictwa agencji nieruchomości?