Kaucja

#4025

Anonim

Nie ma żadnego podatku od różnicy kaucji a zobowiązania z tyt. czynszu mogą być potrącone z kaucji tylko w wypadku rozwiązania umowy najmu a nie w trakcie jej trwania.