jeden z warunków wykupu

#5314

Anonim

W sprawie występują trzy strony.
1. Państwo reprezentowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Spółkę Akcyjną.
2. Towarzystwa Budownictwa Społecznego w formie spółek prawa handlowego (S.A. lub z o. o.) których akcjonariuszami są różne podmioty (samorządy, osoby prawne, osoby fizyczne).
3. Partycypanci – Najemcy.
Wbrew pozorom wszystkie powyżej zainteresowane strony mają jeden wspólny cel – zarobić na wykupie. Sprawa wygląda więc prosto – każdemu coś trzeba dać (albo inaczej rzecz ujmując – każdy musi pójść na ustępstwa). Zatem aby akcja miała szanse powodzenia, muszą zostać uwzględnione interesy majątkowe wszystkich stron.