jak napisać podanie

#1597

Anonim

Nie prawda. Warunki ustawy musi spełniać (w tym konkretnym przypadku) tylko osoba z którą tbs podpisał umowę. Gdyby chodziło o rozszerzenie praw najemcy na drugą osobę (czyli podpisanie umowy na nowych warunkach) to oczywiście druga osoba musi spełniać wymagania ustawy.