do wykup

#5648

Anonim

a jak to jest z tą ustawą która weszła w 2015 roku, dodano do art. 30 jeden punkt, który mówi o tym że najemcę można wyrzucić jak przy trzeciej deklaracji będzie miał za wysokie dochody…..
czy ta ustawa działa wstecz, wcześniej można było jedynie podwyższyć czynsz … a co jeśli najemc ma w umowie wpisane że może mieć również inny lokal… ja tak mam wpisane, cytuję” najemca ma prawo do posiadania innego lokalu i w tkim przypadku TBS stosuje czynsz wolnorynkowy jednkaże nie powoduje to rozwiązania umowy z najemcą ……????? umowa z 2006 roku