Deklaracje dochodowe do TBS

#5245

Anonim

Po pierwsze:
– TBS to nie spółdzielnia
Po drugie:
– Nie co rok tylko co dwa lata
Po trzecie:
– Jak najbardziej ma prawo, na podstawie przepisu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:
Art. 30 ust. 3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.