Deklaracja o dochodzie do 30 kwietnia

#2055

Anonim

…u mnie tbs przygotował formularz deklaracji, tylko zupełnie nie rozumiem, dlaczego mam w nim podawać daty urodzenia wszystkich osób ze mną zamieszkujących , ich źródła dochodów z podaniem nazwy zakładu pracy i wysokością osiąganych dochodów z wyszczególnieni em dla każdej osoby posiadającej dochód ( u mnie jestem to ja i żona), a do tego na koniec podaję wysokość dochodu rocznego i miesięcznego przypadającego na każdą osobę ze mną zamieszkującą … jak to się ma do przepisów ustawy, która mówi o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim…po co tbs z Pruszkowa zbiera te pozostałe informacje….nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na tak postawione pytanie…