darowizna

#1716

Anonim

w takiej smutnej sytuacji Ty zostaniesz głównym najemcą lokalu – a partycypacja zostaje dziedziczona jak każde prawo majątkowe (tak jest także opodatkowana przy darowiźnie – jako prawo majątkowe). TBS nie ma prawa odmówić cesji praw wynikających z partycypacji bo taką możliwość gwarantuje ustawa na podstawie, której działają TBS-y. Co do szczegółów prawnych i sposobu załatwienia cesji w sytuacji opisanej przez Ciebie skontaktuj się z Prawnikiem lub biurem pośrednictwa nieruchomości specjalizującym się w takich cesjach – powiedzą jak spisać papiery aby uniknąć niespodzianek w przyszłości wynikających z zawiłości prawnych.