Darowizna

#1755

Anonim

U nas partycypantem była siostra żony. Poszliśmy do notariusza spisaliśmy umowę darowizny i tyle o fakcie poinformowaliśmy TBS. W umowie partycypacji był zapis, ze partycypant ma prawo do zbycia swoich udziałów tylko trzeba poinformować o tym TBS. Jeśli nie macie w umowie żadnego zapisu o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności to jedyna co musicie to poinformować ich o zmianie właściciela. U nas też próbowali ludziom zabraniać sprzedaży partycypacji ale nie mieli do tego prawa.