Reply To: Co wchodzi w skład czynszu TBS?

#1783

Anonim

W TBS-Bemowo w skład czynszu wchodzą 2 pozycje: 1. spłata kredytu -6,17zł/m.kwadratowy,
2. eksploatacja – 5,33zł/m.kwadratowy.

Co zawarte jest w opłacie eksploatacyjnej – to jest ogromna tajemnica, broniona z ogromną pieczołowitością przez władze TBS-Bemowo jak również przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Miasta Stołecznego Warszawy (bo właścicielem tego TBS-u jest miasto Warszawa). Na wielokrotne pisma, aby zdradzili „słodką tajemnicę” co wchodzi w skład opłaty eksploatacyjnej – to milczą jak grób.

W odpowiedzi z dnia 30.11.10r. na pismo zbiorowe do Biuro Nadzoru Właścicielskiego Miasta Stołecznego Warszawy, które podpisało 42 osoby jest zawarta następująca treść cyt: „miasto nie odpowiada jednak, ani za zobowiązania spółki (odpowiada za nie spółka całym swoim majątkiem), ani za działania Spółki, gdyż spółkę reprezentuje zarząd.

Tym bardziej brak jest odpowiedzialności m.st. Warszawy, za działania poszczególnych pracowników TBS-Bemowo, gdyż ci podlegają pośrednio lub bezpośrednio Zarządowi Spółki” W związku z tym proszę o zabranie głosu w tej sprawie – co dalej czynić? Jak również przedstawiłem postawę naszych włodarzy z TBS-u jak i również z Urzędu Miasta Warszawy-naszej Stolicy.