Bardzo prosto

#2089

Anonim

Odstąpienie umowy najmu polega na udaniu się do biura TBS i rozwiązaniu tejże umowy lub uzgodnieniu z partycypantem, że wskaże jako nowego najemcę zaproponowanego przez BBB. Oczywiście, jeżeli partycypant zaproponuje tę osobę, musi ona spełnić warunki, o których mowa w Ustawie i w statucie TBS. Najemca jest po prostu najemcą i nie ma żadnych praw majątkowych czy decyzyjnych w TBSie.