Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#26630

Jurek

Nie znam aktualnych przepisów, ale instytucja wypowiedzenia umowy osobom o dochodach przekraczających określony poziom była już w przepisach na przełomie tysiącleci więc najlepiej dokładnie sprawdzić jaka wersja obowiązywała w momencie podpisania umowy. Nawiasem mówiąc, w przypadku umów bez partycypacji uważam to za uzasadnione, bo jest to forma pomocy publicznej.