Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#25292

Iwona

Moim zdaniem, obie odpowiedzi dobre:) Ale dla pewności i spokojnego zamieszkiwania może Pan napisać takie zapytanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Departament Mieszkalnictwa). Sądzę, że na proste pytanie (czy do umów zawartych przed 2015 rokiem zastosowanie ma przepis art. 30 ust. 5c ustawy o niektórych formach…), Ministerstwo odpowie, a Pan się nam wszystkim pochwali odpowiedzią 🙂