Reply To: Mieszkańcy TBS-ów z całej Polski – Warszawa Was potrzebuje

#24797

paulka69

Jeśli nawet ktoś podpisał umowę i są w niej zapisy które jednej ze stron maja posłużyć dla uzyskania korzyści to od takiej umowy można się odwołać, są to zapisy abuzywne czyli celowe działanie na niekorzyść jednej ze stron… Zawsze trzeba rozmawiać z prawnikiem, nikomu nie można wierzyć na słowo bo my się na prawie nie znamy i można nas łatwo wprowadzić w błąd, bo przecież prawo to zawsze kwestia interpretacji i zrozumienia zapisów.