Reply To: Procesy sądowe z TBS – OPCJE – Kompendium

#24795

wawa_pelczynskiego

Partcypant,
1. słusznie doprecyzowałeś, bo o to mi chodziło – ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 27 sierpnia 2004 r.
Przed tą zmianą kwestia zgody TBS na dokonanie cesji partycypacji nie była regulowana prawnie, stąd przyjmowało się, że cesja taka jest możliwa.

2. Ale po tej zmienie czyli kto ma umowę podpisaną po tej zmianie z 2004 r. – aż do ustawy z 2017 r. przepisy dotyczące tej kwestii były niejednoznaczne (nie chcę wchodzić w szczegóły), ale jak prawnik mi napisał – jeśli wniesiemy sprawę do sądu to raczej wyda niekorzystny dla nas wyrok.

3. Dla tych, co podpisali umowę po 2017 sytuacja już jest jasna – nie można bez zgody TBS.

4. Jest jednak argument za nami, na który możemy się powoływać:
– i zróbcie sobie z tego zrzut ekranu i zachowajcie na całe życie !!!!

Link do archiwum strony TBS Warszawa Północ – jest w interpretacjach

https://web*archive*org/web/20150723065430/http://tbspolnoc*pl/interpretacje*html

Cytat:
„Czy Partycypant powinien uzyskać zddę TBS na przeniesienie praw z umowy partycypacji?
Ustawodawca w art. 29 pkt. 4 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wskazał, że osoba partycypująca w kosztach budowy lokalu, będzie Najemcą tego lokalu, a ewentualne scedowanie swoich praw wynikających z umowy partycypacji, może przenieść na inną osobę bez zgody TBS-u. Przeniesienie praw z umowy partycypacji wymaga formy pisemnej z potwierdzonym notarialnie podpisami stron cesj i i zgodnie z art. 29 pkt.1 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Nowy partycypant będzie Najemcą. Partycypant jako przyszły Najemca, musi spełniać wymagania opisane w art. 30 przytaczanej Ustawy.”

Idąc do sądu mamy argument i można odwoływać się do skutku – aż do Unii Europejskiej
– raz dla jednej osoby złożyć się na proces i przeprowadzić skutecznie proces i potem wszyscy będą powoływać się na ten zapis.

To jest bardzo mocna podstawa – dla prawnika nie będzie to mocny argument, ale możemy procesować się z TBS, że wprowadził nas w błąd
i jeszcze kilka kwestii, o których nie będę publicznie pisał, gdyż pracownicy TBS-ów też to czytają.

W każdym razie jeśli odpowiednio nagłośnimy tę sprawę to wygramy,
a jak nie – to oddamy im mieszkania, ale chyba tego nie chcemy?

A jak wywalczymy dla jednej osoby to wszyscy powołamy się na wyrok sądu ale potem nie można podpisywać dalej nowej umowy, ale wchodzić w prawa partycypacji i najmu jak to wyżej przedstawiłem – cesja i Aneksy, a jak nie przyjmą to proces do sądu – składamy się i potem powołujemy się na wyroki.

Problemem naszym jest to, że każdy z nas cyka się i liczy, że uda mu się na plecach sąsiada załatwić – a tymczasem potrzeba wielkiej jedności wszystkich, składania się na sądy – i wnosić sprawy do sądu zamiast dawać sie rozgrywać przez TBS, dzielić sie itd.

Kończą już
Ci, którzy chcecie sprzedać cesję innym osobom
===========================================
– aby to zrobić musicie wywalczyć możliwość przekazywania cesji Aneksem do umowy, a nie podpisywanie nowej umowy na zasadach korzystnych dla TBS,
– dlaczego? – bo nikt Wam nie zapłaci za coś, w czym można utkwić na lata

Zróbmy porządek na swoim podwórku i potem będzie otwarte pole.

Dlatego namawiam wszystkich do jedności, do skupienia się jednym celu – wolności partycypacji i najmu.

Dodajmy, że ani TBS, ani Miasto nie traci na cesjach – bo ludzie następni tez płacą jak my, ale problem w tym, – że im to nie wystarczy, że chcą nas pozbawić naszych zabezpieczeń