Reply To: Procesy sądowe z TBS – OPCJE – Kompendium

#24766

wawa_pelczynskiego

==================================
3. Umowa najmu – jeśli w powyższych sytuacjach otrzymujesz niekorzystną umowę najmu – nie musisz jej podpisywać, bo możesz wejść w prawa już istniejące umowy najmu
==================================
– składasz pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – także pozew ze 189 kpc, wartość przedmiotu sporu to suma czynszu za okres trzech miesięcy, por. art. 123 kpc, opłata od pozwu: 5% wartości przedmiotu sporu.
koszty zastępstwa – podobnie jak wyżej
Jak widzimy tu koszty są dużo niższe.

==================================
4. Przekazanie partycypacji osobie nie z rodziny
==================================
– osoby, które mają podpisaną umowę przed 2005 albo 2004 – podobno ustawowo mają takie możliwości, pozostałe – problematycznie.
– osoby po 2005 r – powództwo z tyłu art. 189 k.p.c. – pozew o stwierdzenie istnienie lub nieistnienia prawa – raczej skazane na przegraną, bez szans
– inne procesy – co najwyżej mogą zniechęcić TBS-y do konfliktowania się z tobą i dadzą ci zgodę. W zasadzie ustawa nie zabrania, ale daje decyzje TBS-om
Dlaczego im?
– bo oni są lepiej zorganizowani niż my i wywalczyli to sobie więc silniejszy wygrywa.