Reply To: Czy TBS może pobierać opłaty za antenę i domofon oraz odłączać wodę zadłużonym

#20911

Kocurek

Pismo Ministerstwa Infrastruktury, z którego wynika, że TBS nie ma prawa obciążać lokatorów dodatkowymi opłatami za konserwację anteny, domofonu, wodomierzy itp.