Reply To: Akcja WYKUP TBS – tworzymy nową petycję

#20896

Jorik

Pytasz jakim prawem? Ano takim, że partycypanci zawarli właśnie umowy o partycypację. Gdyby wspólnie z innym podmiotem coś kupili, byliby współwłaścicielami.

Partycypant ma inne prawa i obowiązki niż współwłaściciel. Niekoniecznie mniejsze. Ma prawo decydować kto w danym lokalu mieszka. Ma prawo zażądać zwrotu partycypacji (i to zwaloryzowanej) niezależnie od stanu lokalu, od tego czy jest jakiś inny chętny itd. itp. Nie jest współkredytobiorcą więc bank nie może dochodzić od niego spłaty kredytu. Nie musi wnosić żadnych opłat z żadnego tytułu. Czynsz opłaca najemca, to może być ta sama osoba, ale wcale nie musi.

W przyszłości, o ile przepisy się nie zmienią (nie ograniczą zwrotów), to właśnie partycypanci wykończą TBS-y. Ci pierwsi, bo ci ostatni, po upadłości nie dostaną nic….