Reply To: Akcja WYKUP TBS – tworzymy nową petycję

#20796

Marcel

W ogóle jakim prawem nazywa się wszystkich partycypantami, skoro wnosili wkład 20, 30%.. powinno się to uściślić i każdy powinien się nazywać współwłaścicielem.