Reply To: Potrącenie amortyzacji z partycypacji

#17264

quba

@kma – podnoszenie standardu bez zgody TBS może skończyć się na obowiązku przywrócenia stanu pierwotnego. Jeżeli ulepszenie zrobione było bez pisemnej zgody TBS możesz zapomnieć o tym, że TBS coś będzie zwracać. Wynika to bezpośrednio z przepisów.