Reply To: Dopisanie drugiego najemcy, a wysokość deklarowanego dochodu

#15419

quba

Nie w trzech okresach rozliczeniowych a w trzech kolejnych deklaracjach. Deklarację składa się co dwa lata więc jest co najmniej 6 lat na rozwiązanie problemu.

Co do przekroczenia to nie tylko media ale także:
3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3;