Reply To: Dopisanie drugiego najemcy, a wysokość deklarowanego dochodu

#15416

aa

Wynajmij na rynku. Nie blokuj kasy w partycypacji. W przypadku bankructwa TBSu partycypacja jest nie do odzyskania bowiem nie jest wymagalna (tak jak inne wierzytelnosci). Jeszcze kredyt na partycypację………