Reply To: Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ

#15209

kania

ha ha, a co ma ich zdanie do treści umów, jeśli mam wpisane w umowie możliwość zbycia to ich zdanie niewiele mnie ich interesuje, zresztą takie możliwości daje mi kodeks cywilny, tzn. zbycie swoich praw, to są moje prawa i oni nie mogą nimi decydować. To niezgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego … więc na jakie zapisy prawa się powołują, prawo nie działa wstecz rozbawiło mnie sformułowanie: tbs rekomenduje… i stoi na stanowiku, a więc to tylko ich stanowisko…powinny wracać, czyli nie muszą wracać…ogranicza nie zabrania, na czym ma polegać to ograniczenie…ha ha, powinni sobie zatrudnić dobrego prawnika, zamiast wypisywać ten stek bzdur, chce zauważyć, iż większość osób ma wpisaną możliwość zbycia praw w umowach, w których wpisano, że partycypant sam może wyznaczyć kolejnego najemcę…