Reply To: Mieszkanie + wyprze TBS-y?

#13406

cytuje

Choć wciąż Mieszkanie Plus funkcjonuje w formie ogólnego zarysu, to jednak jednej kwestii już teraz można być absolutnie pewnym. Czas oczekiwania na mieszkanie przez potencjalnych beneficjentów będzie różny, jednak dla większości liczony w długich latach, a co najgorsze mało przewidywalny.

Taką alternatywą mogą stać się właśnie TBS-y i budownictwo społeczne czynszowe, o ile zasady jego przywracania do życia zostaną opracowane w sposób optymalny i adekwatny do sytuacji społeczno-rynkowej. Jeżeli za cenę prawdopodobnie kilkunastoprocentowej partycypacji w kosztach budowy czas oczekiwania na lokum zostanie skrócony do niezbędnego minimum, a lokalizacja i parametry dostosowane do preferencji przyszłych lokatorów, popularność TBS-ów w najbliższych latach może przekroczyć najśmielsze oczekiwania.