Reply To: Witam,w lipcu znalazłam nowego najemcę na moje mieszkanie Pan od razu zfinalizow

#11373

quba

Art. 6d.
Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
Art. 6e.
2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

U mnie, w przypadku chęci pozostawienia ścian w tapetach czy farbach w protokole pisało się że ściany są białe. Takie chciał nowy najemca, niemniej jednak po jego wyprowadzce ściany nadal powinny zostać przynajmniej pobielone.
Nie ma takiego obowiązku i ze wszystkim można się dogadać jednak myślę, że na to musiał by wpłynąć nowy najemca.