Reply To: Zakaz prywatyzacji TBS??

#11343

Daniel Stołowski

Komisja Sejmu ds. Petycji rozpatrywała 20 lipca petycję najemców TBS wnioskujących o ułatwienie wykupu mieszkań. Co warto podkreślić na wstępie petycja nr BKSP-145-75/16 nie została odrzucona i postanowiono skierować do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) dezyderat komisji sejmowej. Więcej w artykule:

przemyskitelegraf.pl/menu/nowosci/item/86-o-wykupie-tbs-debatowali-poslowie.html
O wykupie TBS debatowali posłowie

Przeczytajcie Państwo też apel z końca artykułu i proszę działajcie jeśli chcemy coś osiągnąć.