Reply To: TBS Józefów koło Otwocka

#11337

arek

Być może zrobiliście (czyli Wy i obecny lokator mieszkania TBS) błąd, czy burmistrz lub zarząd TBS dowiedzieli się, że przepisanie partycypacji będzie odpłatnie? takie rzeczy raczej robi się po cichu. Handel mieszkaniami TBS odbywa się w całej Polsce i bez przeszkód chyba, że właśnie wychodzą takie kwiatki, że TBS dowiaduje się o umowie kupna-sprzedaż partycypacji na co TBS-y nie zezwalają?! a więc podstawowe do Ciebie pytanie, czy wszyscy wiedzą o umowie kupna-sprzedaży? czy przekazaliście już pieniądze obecnemu lokatorowi mieszkania?