Czas na złożenie deklaracji o dochodach

Raz na dwa lata w terminie do 30 kwietnia najemcy mieszkań TBS są obowiązani do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Konsekwencją niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie może być podwyższenie czynszu, lub w przypadku podania nieprawdziwych informacji wypowiedzenie umowy najmu.
Więcej o deklaracjach w artykule:  Deklaracja o dochodach najemców

Rate this post