zwrot za ogrzewanie

This topic contains 6 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 2 years, 10 months temu.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #929 Reply

  Anonim

  witam jesli place tylko za sam czynsz i nie mam wliczonego orzewania czy nalezy mi sie zwrot za ogrzewanie?

  #4576 Reply

  Anonim

  witam jesli place tylko za sam czynsz i nie mam wliczonego orzewania czy nalezy mi sie zwrot za ogrzewanie?

  #4577 Reply

  Anonim

  No raczej nie – ale jeżeli go masz to pewnie płacisz za ogrzewanie tylko może w jakiś sposób wliczone jest w kwotę czynszu i nie jest wyszczególnione.

  #4578 Reply

  Anonim

  Czy za ogrzewanie części wspólnych (klatka) TBSy maja prawo naliczać opłaty? Wynajmujemy od nich tylko lokal mieszkalny. Nie mamy własności lokalu i części wspólnych by płacić za to.

  #4579 Reply

  Anonim

  art. 2 ust 8a ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy:

  wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – należy przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w sto-sunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, ob-ciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
  a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
  b) zarządzania nieruchomością,
  c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbior-czej, domofonu oraz zieleni,
  d) ubezpieczenia nieruchomości,
  e) inne, o ile wynikają z umowy.

  #4581 Reply

  Anonim

  Obciążające właściciela czyli TBS a nie najemcę. Czyli jeśli podpisałem umowę najmu powinienem mieć części wspólne (opłaty za nie) zawarte w czynszu (4% wartości odtworzeniowej) a nie dodatkowo płatne. Czy dobrze myśle??

  #4582 Reply

  Anonim

  art. 9
  1b. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 mie-sięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.
  2. W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów do-starczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8.
  5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniają-cych do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może po-bierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
Reply To: zwrot za ogrzewanie
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">