Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ

This topic contains 3 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  nina 6 months, 2 weeks temu.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #15208 Reply

  Adam

  Witam wszystkich zainteresowanych.
  Poniżej informacja zamieszczona na stronie TBS Warszawa Północ.

  „Mając na uwadze realizację polityki mieszkaniowej m. st. Warszawy dążącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin o średnich dochodach, Zarząd TBS Warszawa Północ stoi na stanowisku, że lokale będące w zasobie Spółki nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu. Praktyka ta odbywająca się na podstawie cesji praw i obowiązków wynikających z umów partycypacji nie jest zgodna zarówno z celem działalności towarzystwa jak i obowiązującymi przepisami prawa. Zwalniane przez dotychczasowych najemców lokale mieszkalne powinny wracać do zasobów TBS, w celu ponownego przekazania ich na rzecz osób spełniających ustawowe kryteria najmu. Wobec powyższego Zarząd TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. wypełniając ustawowe obowiązki ogranicza możliwość swobodnego cedowania na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z zawartych umów partycypacji, rekomendując możliwość zwrotu lokalu do zasobu TBS.”

  Jak doszli do wniosku że praktyka ta nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jak rozumiem osoby które wcześniej dokonały takiej cesji złamały prawo a TBS złamał to prawo razem z najemcami godząc się na cesje partycypacji. Nagle po latach zmienili zdanie. Ręce opadają.

  #15209 Reply

  kania

  ha ha, a co ma ich zdanie do treści umów, jeśli mam wpisane w umowie możliwość zbycia to ich zdanie niewiele mnie ich interesuje, zresztą takie możliwości daje mi kodeks cywilny, tzn. zbycie swoich praw, to są moje prawa i oni nie mogą nimi decydować. To niezgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego … więc na jakie zapisy prawa się powołują, prawo nie działa wstecz rozbawiło mnie sformułowanie: tbs rekomenduje… i stoi na stanowiku, a więc to tylko ich stanowisko…powinny wracać, czyli nie muszą wracać…ogranicza nie zabrania, na czym ma polegać to ograniczenie…ha ha, powinni sobie zatrudnić dobrego prawnika, zamiast wypisywać ten stek bzdur, chce zauważyć, iż większość osób ma wpisaną możliwość zbycia praw w umowach, w których wpisano, że partycypant sam może wyznaczyć kolejnego najemcę…

  #15210 Reply

  kania

  zapomniałem: ograniczenie zbywania praw może nastąpić jedynie poprzez zmianę zapisów umów partycypacji za zgoda obu stron- szanowny tbsie- w Polsce obowiązuje zasada swobody zawierania umów, a prawo nie działa wstecz, to co jest w umowie to święte… więc chyba musicie zmienić strategię….

  #15213 Reply

  nina

  zgadzam się, TBS nic nie może zrobić, tym bardziej że mamy w umowach zapis o możliwości wskazania najemcy, więc to tbsom całkowicie zamyka drogę do ograniczania zbywania mieszkań. Może to dotyczyć nowych obecnie podpisywanych umów. Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie, CYTUJĘ „tbsY SAME SĄ SOBIE WINNY, ŻE PODPISYWAŁY WADLIWE UMOWY, OBECNIE NIE INSTRUMENTÓW PRAWNYCH OGRANICZENIA TZW. HANDLU MIESZKANIAMI W STOSUNKU DO PODPISANYCH JUŻ UMÓW, PONIEWAŻ NARUSZAŁOBY TO PRAWO WŁASNOŚCI I TYM SAMYM KONSTYTUCJĘ”

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Reply To: Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">