Wyjaśniamy Co To Jest Partycypacja TBS i Cesja partycypacji TBS

Oto czym jest partycypacja TBS? oraz cesja partycypacji TBS! Obecne przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dopuszczają zbywanie praw z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego. Zobacz na co należy zwrócić uwagę dokonując cesji partycypacji.

Zgodnie z art. 29 pkt 4 ustawy pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

Nabywca partycypacji TBS powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówiące kto może zostać partycypantem TBS.

Należy dodać, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego mają prawo do zawarcia w umowie partycypacyjnej postanowienia zakazującego zbywania praw i obowiązków w drodze cesji, lub zbywania jej tylko za zgodą TBS. Towarzystwa korzystają jednak z tego prawa niezwykle rzadko.

Cesja partycypacji TBS

partycypacja-tbs
Partycypacja TBS i cesja partycypacji!

Cesja praw – jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności / cedentem) a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności / cesjonariuszem), na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią.

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby umowa sporządzona została na piśmie i potwierdzona aktem notarialnym.

Przy „zakupie” mieszkania TBS-u w ten sposób, należy pamiętać, iż poza stosowną umową cesji praw należy dopilnować aby w mieszkaniu nikt już nie zamieszkiwał i nikt nie był zameldowany.

Wzór umowy cesji partycypacji

Podatki

Prawa wynikające z partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS są prawami majątkowymi – czynności związane z nimi należy traktować jako związane właśnie z „prawami”.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również umowy sprzedaży praw majątkowych, od których – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) – stawka podatku wynosi 1% (liczone od wysokości ustalonego odstępnego). Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym, który składa formularz PCC w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Koniecznie sprawdź  Spór o budowę bloków TBS w Chrzanowie

Sprzedaż prawa majątkowego jest źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Przychodem jest uzyskana cena, a kosztami – wydatki związane ze zbytym cesją prawem partycypacji (kosztem może być kwota wpłacona do TBS).

Sprzedający kwotę odstępnego pomniejszoną o przeksięgowaną partycypację traktuje jako dochód i wpisuje do rozliczenia rocznego w pozycji „inne” i odprowadza podatek według skali podatkowej.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania na temat cesji partycypacji TBS lub partycypacji TBS, zapraszamy do rozmowy w komentarzu.

Przeczytaj także:

Darowizna partycypacji TBS

Ustawa o TBS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*