Zalecenia do umów i statutów TBS

Zalecenia do umów i statutów towarzystw budownictwa społecznego   Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98,

Nieprawidłowości w umowach

Grupy najczęściej spotykanych niedozwolonych postanowień w umowach z TBS 1. Postanowienia dotyczące zmiany świadczenia przedsiębiorcy np. nieprecyzyjne i mogące wprowadzić w błąd zasady zmiany ceny lub innych świadczeń przedsiębiorcy. 2. Postanowienia wyłączające obowiązek zwrotu konsumentom

Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe   Książeczki mieszkaniowe były przed 1990 r. najpopularniejszą formą oszczędzania na własny kąt. Zgromadzone na książeczkach wieloletnie oszczędności zdewaluowały się wskutek hiperinflacji w latach 1989-1990. Dla oszczędzających na cele mieszkaniowe w formie książeczek

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne. Istnieje możliwość wycofania przez partycypanta wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną w celu sfinansowania wkładu partycypacyjnego – czytaj więcej. Istnieje także możliwość uzyskania kredytu

Kto może zostać partycypantem TBS

Kto może zostać partycypantem TBS   Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą – z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do

Czynsz w TBS

Ustalenie wysokości czynszu leży w gestii towarzystwa. Jednak jego wysokość nie może w skali roku przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²

Podstawy prawne działania TBS

Zakładanie i funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego umożliwia ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1070 ze zm.). Rozdział 4 tej ustawy

Kto może zostać najemcą TBS

Kto może zostać najemcą TBS Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcą mieszkań w TBS dwa wymagania: 1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w