Strona główna Aktualne inwestycje Jelcz Laskowice - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS
Email Drukuj PDF

Jelcz Laskowice - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS

 

Stan realizacji programu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który został przyjęty uchwałą nr CLXXXII/1009/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Jelczu - Laskowicach z dnia 18.09.2002r. i zaktualizowany Zarządzeniem nr 482/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice z dnia 12.01.2009r. przedstawia się następująco:VI etap (lata 2013-2014) - w trakcie realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8 na działce nr 10/60 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1245,57 m2 (24 lokale mieszkalne). Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - jesienią 2013r.VII etap (lata 2014-2015) - oczekuje na rozpoczęcie realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-9 na działce nr 10/56 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1795,45 m2 (36 lokali mieszkalnych). Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - czerwiec 2014r.Całkowita realizacja programu to: 260 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 13 000 m2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS

ul. Techników 29,
55-221 Jelcz-Laskowice
tel. (0-71) 318 81 47, fax 318 88 31


źródło:  zgm-tbs.com